Kurs z chemii nieorganicznej

399 

Kurs zawiera:

 • opracowania PDF
 • filmy, na których wspólnie omawiamy teorię oraz zadania
 • quizy
 • sprawdziany z autorskimi zadaniami
 • sprawdzian z odpowiedziami
 • sekcja komentarzy – możesz pod każdą lekcją zadać pytanie, na które chętnie odpowiem
Kategoria:

Opis

Mój kurs z chemii nieorganicznej ma na celu umożliwienie uczniowi głębokiego zrozumienia i opanowania chemii nieorganicznej. Zawiera on liczne ćwiczenia, zadania rachunkowe, grafiki i testy, aby uczeń mógł efektywnie kształtować swoją wiedzę i umiejętności.

To nie jest kurs teoretyczny, ale praktyczny! Każda lekcja to ćwiczenia, dzięki którym od razu sprawdzamy zdobyta wiedzę.

Poniżej przedstawiam główne zagadnienia, które zostały w nim omówione:

1: Podstawy Chemii Nieorganicznej

 • Rozpoczniesz swoją podróż od podstaw, poznając definicje i właściwości pierwiastków chemicznych.
 • Poznasz barwy roztworów, osadów, gazów
 • Nauczysz się czym się różni rozpuszczanie od roztwarzania, jak zbierać gazy oraz ich podstawowe właściwości

2: Układ Okresowy Pierwiastków i budowa atomu

 • Poznasz układ okresowy pierwiastków, zrozumiesz, jak jest zorganizowany i jakie informacje oferuje.
 • Poznamy budowę atomu, konfigurację elektronową atomów i jonów
 • Wyjaśnię zjawisko promocji i wzbudzenie elektronu, omówimy liczby kwantowe oraz zależności w układzie okresowym

3: Wiązania Chemiczne

 • Zrozumiesz, jak powstają wiązania chemiczne, w tym wiązania kowalencyjne i jonowe, koordynacyjne
 • Nauczymy się rysować związki chemiczne
 • W tym dziale omawiam też takie pojęcia jak: przewodnictwo prądu, moment dipolowy, hybrydyzację

4: Związki Chemiczne

 • Zbadamy różne rodzaje związków chemicznych, takie jak tlenki, wodorotlenki, kwasy, sole: wodorosole, hydroksosole, sole kompleksowe, sole podwójne
 • Dowiesz się jak je otrzymywać i nazywać
 • W tym dziale zaczniemy już uzgadniać reakcje bilansem jonowo – elektronowym, nauczymy się też rozwiązywać zadania związane ze zmianą masy płytki

5: Dysocjacja i hydroliza

 •  W tym dziale omawiam szczegółowo dysocjację kwasów, wodorotlenków, soli:
  wodorosoli, soli podwójnych, soli kompleksowych
 • Dowiesz się jaki odczyn mają wodne roztwory soli, jak pisać ich hydrolizę, jakie
  drobiny znajdują się w wodnych roztworach soli
 • Omawiam także odczyn roztworów wodorosoli – dowiesz się czy przeważa
  roztwór dysocjacji czy hydrolizy

6: Reakcje utleniania – redukcji

 • Zrozumiesz, jak ustalać stopnie utlenienia
 • Nauczysz się uzgadniać reakcje bilansem jonowo – elektronowym przy użyciu jonów H+, H3O+, OH-
 •  Nauczysz się uzgadniać bilanse elektronowe w chemii organicznej
 • Zrozumiesz jak łatwo uzgadniać bilanse elektronowe z takimi związkami jak Pb3O4 i H2S2O3

7: Teorie kwasowo – zasadowe

 • W tym dziale omawiam 3 teorie: Arrheniusa, Bronsteda, Lewisa 8: Blok spd
 • Blok s i p to głównie zagadnienia teoretyczne omawiające poszczególne pierwiastki i związki chemiczne
 • Blok d to poza zagadnieniami teoretycznymi także zadania rachunkowe oraz liczne bilanse jonowo – elektronowe, które rozwiążemy wspólnie
 • Szczegółowo omawiam tutaj właściwości żelaza, chromu, manganu, srebra, cynku, miedzi czy złota

Po każdym temacie znajdziesz quiz, dzięki czemu szybko sprawdzisz swoją wiedzę. Dzięki pięknym prezentacjom i krótkim filmom będziesz miał/a możliwość lepszego zrozumienia trudnych zagadnień. Sprawdziany z odpowiedziami pozwolą Ci monitorować swój postęp, a interaktywne quizy sprawią, że nauka będzie jeszcze bardziej angażująca.